Medisch-Pedicure branche MBO Niveau 4

Bent u in het bezit van het diploma pedicure? Dan is deze vervolgopleiding een nieuwe uitdaging!

Onderscheid jezelf ten opzichte van pedicure zonder nascholingscursussen bij het werven van cliënten, huisartsen, podotherapeuten, podologen en zorgverzekeraars.Zeker bij deze laatste groep die momenteel steeds kritischer wordt met het toekennen van vergoedingen.

Toelatingseisen:

Je dient minimaal in het bezit te zijn van een erkend pedicure diploma. De opleiding start bij minimaal 4 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is 6.

De opleiding is opgebouwd uit drie modules:

Module 1:De risicovoet (diabetische reumatische, oncologische en overige voeten en extra aandacht voor blauwdrukken)

Wat wordt er behandeld:

Het uitvoeren van een basisbehandeling en voetonderzoek. Werken volgens de code van het voetverzorgingsbedrijf
Risicovoet is voetverzorging bij diabetici, reumapatiënten, oudere voet, verwaarloosde voet en spastische voet.

Pedicure plus: U kunt vrijstelling krijgen voor de theorie van de “diabetische voet”. Dat betekent dat u 1 theorie examen minder hoeft te doen.

Module 2: Specialistische technieken.

Wat wordt er behandeld:

Specialistische behandelingen: Antidruktechniek, Orthesiologie, Nagelreparatie-, nagelprothese- en nagelregulatietechnieken

Module 3: Ondernemersvaardigheden-niveau 4

Wat wordt er behandeld:

Ondernemersvaardigheden: Starten van een bedrijf en boekhoudkunde.

Duur van de opleiding: 

De totale opleiding voor medisch pedicure duurt in totaal 10 maanden 30% theorie en 70% praktijk. Deze opleiding kan worden gevolgd als dag- of avondopleidng. De theorielessen worden grotendeels online gegeven De praktijklessen op lokatie bij All Classes for Beauty in Zwaag. De studielast bedraagt ongeveer 10 uur per week

Per module is een lijst samengesteld van de benodigde materialen welke u kunt aanschaffen in onze groothandel. Deze materialen zijn na volledige betaling uw eigendom.

Kostenoverzicht examens en theorie modules:

Theorie 5 x € 80
Praktijk 2x € 225
Portfolio € 225
Bovenstaande prijzen zijn exclusief BTW

De modules zijn ook los te volgen.

In veel gevallen zijn de studiekosten aftrekbaar!
De mogelijkheid om studiekosten via uw aangifte IB af te trekken verdwijnt met ingang van 2022. Dan gaat de overheid over op STAP (Stimulans ArbeidsPositie). Wilt u nog gebruik maken van de huidige situatie, dienst uw factuur gedateerd te zijn in 2021.

De examens worden afgenomen door Exuive, bij deelname van 8 examenkanditaten of meer vindt het examen plaats op school, bij minder zal het examen worden afgenomen bij Exuive in Amersfoort.   U kunt  alleen de examens Medisch Pedicure doen, als een door Provoet geaccepteerd basisdiploma pedicure  is behaald.

Bij inschrijving verplicht u zich (indien u stopt met de opleiding) tot betaling van het gehele lesjaar. Hieronder valt het lesgeld van de gehele periode. De kosten voor de theorie- en praktijkexamens dienen aan All Classes for Beauty te worden voldaan. Indien u door omstandigheden niet aan het examen kunt deelnemen (maar u bent hiervoor wel reeds aangemeld), dient u het examengeld voor het desbetreffende vak te betalen.

Bij aanvang van de opleiding ontvangt u het lesrooster. Indien nodig gewenst kunnen er altijd extra lessen worden ingepland op maandag of zaterdag. Hier zijn extra kosten aan verbonden welke afhankelijk zijn van het aantal lesuren.

Wil je meer weten of zich direct inschrijven? Vul dan het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Inschrijfformulier - Medisch Pedicure

Gegevens Cursist