1. Theorie opleiding pedicure  – Niveau: MBO3 of NLQF 3


Doel: Het behalen van alle theoretische onderdelen van de beroepsopleiding pedicure.

Voor wie: Voor nieuwe studenten; herintreders en omscholers
Instroom:  VMBO of hoger
Doorstroom: Doorstromen naar het praktijkdeel van de pedicureopleiding 

Duur: 6 maanden
Vorm: Online leren via E-Plaza, met instructie, video’s oefentoetsen
Inhoud: De theoretische vakken van de beroepsopleiding pedicure; Kennis van anatomie/fysiologie, pathologie, theorie van de praktijk. 
Examens: 3 theorie examens 

Kosten: Kosteloos, mits de opleiding positief wordt afgerond voor 31-7-2021

2. Ondernemersvaardigheden niveau 3 en 4 – Niveau: MBO3+4 of NLQF 3+4


Doel: Het starten, verdiepen of verbreden van een eigen onderneming

Voor wie: Voor nieuwe studenten; herintreders en omscholers
Instroom:  VMBO of hoger
Doorstroom: Een eigen praktijk starten of voortzetten ; afronden opleiding

Duur: 6 maanden
Vorm: Online leren via E-Plaza, met instructie, video’s, invulportfolio en financieel plan.
Inhoud:Je leert een ondernemingsplan maken, onderzoeken welke vormen van ondernemen het beste bij het ondernemingsplan passen, onderzoeken welke bedrijfsprocessen nodig zijn om te kunnen gaan ondernemen en een marketingstrategie met activiteiten, doelstellingen en te leveren (financiële) inspanning formuleren.
Daarnaast leer je personeelsbeleid te formuleren en leer je hoe je je kunt positioneren in de ketenzorg, door je te oriënteren op de lokale samenwerkingsverbanden en netwerken. Ook dit neem je op in je ondernemersplan.               
Examenportfolio examen met beoordelingsgesprek

Kosten: Kosteloos, mits de opleiding positief wordt afgerond voor 31-7-2021

3. Theorie risicovoet opleiding medisch pedicure – Niveau: MBO4 of NLQF 4


Doel: Het behalen van alle theoretische onderdelen van de module risicovoet van de beroepsopleiding medisch pedicure.

Voor wie: Voor pedicures
Instroom:  ProVoet erkend diploma pedicure
Doorstroom: Doorstromen naar het praktijkdeel risicovoet van de medisch pedicureopleiding en de technieken

Duur: 6 maanden
Vorm: Online leren via E-Plaza, met instructie, video’s oefentoetsen
Inhoud: De theoretische vakken van de risicovoet medisch pedicure; Kennis van voetzorg bij diabetici, reuma en oncolgie/overige risicovoet. 
Examens: 3 theorie examens 

Kosten: Kosteloos, mits de opleiding positief wordt afgerond voor 31-7-2021