Docent zijn is een vak op zich.
Deze docententraining heeft als doel jou als (startend) docent op dit gebied kennis en vaardigheden bij te brengen, zoals onderwijskunde, didactiek, onderwijs psychologie, groepsprocessen, communicatie en coaching, beoordelen, klassenmanagement, studentvolgsysteem en ICT.

De brancheorganisatie Provoet heeft in haar kwaliteitsbeleid eisen gesteld aan de vakbekwaamheid van docenten, die eisen zijn:

 • Vakinhoudelijk deskundig
 • Pedagogisch didactisch handelen
 • Groepsdynamica 
 • Professionaliteit

De onderdelen pedagogisch didactisch handelen en groepsdynamica en professionaliteit zullen in deze cursus behandeld worden.

Pedagogisch didactisch handelen

 • Volgt een curriculum en lesplannen in een reeks en zet daarbij verschillende leermethoden in.
 • Kent de doelgroep en sluit daar goed op aan tijdens de lessen en met opdrachten.
 • Hanteert diverse methodische en didactische aanpakken (onder andere leerstijlen), is creatief in het inzetten van werkvormen en maakt effectief gebruik van (digitale) hulpmiddelen.
 • Structureert informatie, ideeën, meningen, standpunten en besluiten en brengt dit in begrijpelijke taal over aan anderen.
 • Kan de theorie verbinden aan de praktijk
  • haalt de theorie erbij tijdens de praktijklessen; 
  • activeert om zelf de koppeling te maken tussen theorie en praktijk
  • geeft handvatten mee hoe het geleerde te implementeren.

Groepsdynamica

 • Heeft inzicht in groepsprocessen en handelt hiernaar.
 • Kan goed omgaan met machtsverhoudingen (overwicht versus gelijkwaardigheid)
 • Creëert een prettig leerklimaat waarin de cursisten zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen.
 • Is in staat om snel het vertrouwen van de groep te krijgen.
 • Achterhaalt onuitgesproken informatie, relevante gevoelens, behoeften, belangen en gedachten van anderen.
 • Buigt een negatieve sfeer om tot een prettige en werkbare sfeer.
 • Kan goed overweg met een gedifferentieerde groep cursisten met verschillende leerbehoeften.
 • Hanteert een goed evenwicht tussen het ingaan op reacties van de cursisten enerzijds en het vasthouden aan het lesplan anderzijds.

€ 295 excl. BTW

Zaterdag 21 maart 10.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 28 maart 10.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 4 april      10.00 tot 16.00 uur

Na afloop ontvangt u een certificaat

Inschrijfformulier – Didactische Vaardigheden

Gegevens Cursist

Gegevens voor Cursus

Sectie verdeler

0,00 €